محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

چگونه اعتماد مشتریان را در فضای مجازی جلب می کنید؟

چگونه اعتماد مشتریان را در فضای مجازی جلب می کنید؟

بسیاری از مشتریان، اینترنت را فضای مناسبی برای داد و ستد نمی دانند زیرا هویت کسب و کارها را در فضای اینترنت به رسمیت نمی شناسند. تجربه نشان می دهد ایجاد اعتماد در مشتریان اینترنتی بسیار بیشتر از کیفیت محصول در انجام داد و ستدهای اینترنتی موثر است.
بازار البسه برای اولین بار در ایران، به آن دسته از اعضای ویژه که هویت آنها قابل گواهی باشد، نشان عضو تایید شده اعطا می کند تا هویت مورد تایید این اعضا را برای مشتریان گواهی کند. شرط داشتن نشان عضو تایید شده، ارائه مدارک قانونی برای فعالیت مجاز در فضاء کسب و کار کشور است که می تواند شامل ارائه روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات (برای شرکت ها) و مجوز فعالیت و پروانه کسب (برای اصناف و مشاغل حرفه ای) و ارئه مدارک شناسایی برای اشخاص حقیقی باشد.
اعضای مورد تایید ضمن برخورداری از نمایش نشان مورد تایید در ویترین اینترنتی خود و همچنین در جستجوهای بازار البسه، مجاز به استفاده از این نشان در وب سایت خود و نمایش لینک ویژه این اعضا در صفحات دلخواه از وب سایت خودشان می باشند.
کسانی که نشان مورد تایید بازار البسه را دریافت می کنند اعتماد مشتریان نسبت به آنها بیشتر می شود و فروش آنها نسبت به فروشندگان بدون نماد چندید برابر افزایش می یابد.